Featured Post

Berterima Kasih Atas Segala Hal

Seorang anak kecil usia 4 tahun diminta untuk berterima kasih saat doa sebelum makan malam Natal. Para anggota keluarga menundukkan kepala...

Dua Serigala

Suatu malam, seorang pemimpin Indian yang sangat bijaksana berbicara dengan cucunya tentang kehidupan, memberitahunya tentang pertempuran internal yang terjadi di dalam diri semua orang.

Dia berkata, “Cucuku, di dalam diri kita semua ada pertempuran terus-menerus antara dua serigala. Serigala yang satu sangat jahat. Dia memaksa kita untuk bergumul dengan rasa tamak, rakus, marah, iri hati, cemburu, kesedihan, penyesalan, keserakahan, arogansi, mengasihani diri sendiri, rasa bersalah, dendam, rendah diri, kebohongan, kesombongan palsu, superioritas, dan diri yang egois dan destruktif.

Serigala yang lainnya baik. Dia membantu kita mengalami sukacita, puas diri, menerima kenyataan, bersyukur atas yang sudah kita terima, kedamaian, cinta, harapan, ketenangan, kerendahan hati, kebaikan, kebajikan, empati, kedermawanan, kebenaran, kasih sayang, iman, harga diri, dan mengembangkan diri yang memberi dan membangun.”

Sang cucu memikirkannya sebentar dan kemudian bertanya pada kakeknya, "Serigala mana yang menang?"

Kepala suku Indian tua yang bijaksana itu menjawab, “Cucu-ku, yang akan kamu beri makan yang akan menang.”

No comments:

Post a Comment